کتاب مدیریت تکنولوژی در سازمان‌های تکنولوژی بنیان

برگردان فارسیِ اثر درخشان رابرت مگانتز و یکی از بهترين منابع علمی و کاربردی در باب قراردادهای امتياز فناوری است. مگانتز که نقش مهمی در موفقیت آزمایشگاه‌های دالبی داشته، دانش و تجربه‌ی باارزش خود در حوزه کسب درآمد و استفاده راهبردی از دارایی‌های فکری را در این کتاب با خوانندگان به اشتراک گذاشته است. مطالعه اين کتاب برای تمام مديران شرکت‌های دانش و فناوری‌بنيان مفيد و حتی الزامی است.

مولف: رابرت مگانتز
مترجم:سیدکامران باقری

سال چاپ: ۱۳۸۳

For many modern, high-technology companies, licensing their technology-based intellectual property assets is the best way to fully exploit them. Firms that are unable to utilize their proprietary technology assets can license them to other companies more capable of doing so. This book serves as an informed and comprehensive guide to developing a technology licensing program and the legal hurdles, operational needs, and strategies involved

Suitable for companies seeking to implement or redesign a technology licensing program, as well as individual inventors who want to protect and profit from their proprietary technology, Technology Management covers all the bases

:Learn to
Develop a licensing strategy *
Conduct proper valuations of intellectual property *
Gather and utilize market research *
Market your technology *
Negotiate and draft licensing agreements *

:Utilize these handy resources
Glossary of important terminology *
Case studies and sample documents *
Lists of organizations, publications, trade shows, and other helpful sources of information *

مدير توسعه محصول، مدير مالكيت معنوي

رابرت مگانتز تجربه بيست ساله اي در حوزه توسعه تكنولوژي و امتيازات تكنولوژي دارد كه اين تجارب عمدتًا در صنايع الكترونيك، مخابرات و كامپيوتر و حاصل همكاري با شرك ت هاي نوپا و همچنين شركت هاي جا افتاده بوده است . وي متصدي مسئوليت هاي مختلفي همچون مدير توسعه محصول، مدير مالكيت معنوي، مدير بازاريابي و مديرعاملي بوده است. مگانتز كار خود را از سال ١٩٧٨ در بخش امتيازات آزمايشگا ه هاي دالبي ١ در كاليفرنيا آغاز كرد . او در اين شركت پست هاي مهندسي و مديريتي مختلفي را تجربه كرد . وي در دالبي، فعاليت هاي بزرگ و موفقي در حوزه امتيازات داشته، به نحوي كه در دوره فعاليت وي، بيش از ١٢٥ حق امتياز در بازار محصولات معمولي و حرفه اي صوتي به شركت هاي مختلف واگذار شده است . وي در حوزه فني نيز، در توسعه چند تكنولوژي مهم صوتي مشاركت و نقش اصلي داشته است كه از اين جمله مي توان به و همچنين تدوين و D و C تكنولوژي دالبي ساروند ٢، اچ ايكس پرو ٣ و سيستم هاي كاهش نويز از نوع پياده سازي رويه هاي كنترل كيفي براي اطمينان از رعايت الزامات واگذاري حق امتياز علائم تجاري اشاره كرد.
مگانتز در سال ١٩٩١ آزمايشگاه هاي دالبي را ترك كرد و به ديگر شرك ت هاي تكنولوژي محور كمك كرد تا از مالكي ت هاي معنوي خود استفاده موثرتري بعمل آورند . به عنوان مثال از فعاليت هاي وي در شركت تاك تك ٤ (شركت مشاوره اي فعال در حوزه امتيازات و بازرگاني )، مي توان كمك به دفتر امتيازات تكنولوژي دانشگاه استانفورد، همكاري با شركت ش بكه هاي آي . ام. ٥ (در تدوين و پياد ه سازي مدلي تجاري مبتني بر حق امتياز براي تكنولوژ ي هاي راديويي اينترنتي ) و كمك به مؤسسه كسترل ٦ (در ارائه مشاوره در حوزه هاي فني و حق امتياز براي تكنولوژي هاي نرم افزاري) را بطور خاص موردنظر قرار داد . وي در فاصله سا ل هاي ١٩٩٧ تا ١٩٩٩ به عنوان مديرعامل شركت سيستم هاي عصبي در نحوه » كاليفرنيا فعاليت مي نمود. او علاوه بر كار مشاوره اي، در دانشكده بازرگاني دانشگاه سانتا كلار «نحوه واگذاري/خريد امتياز تكنولوژي » را تدریس می‌کرد.

او عضو جامعه مديران حق امتياز و مهندسان صوتي است . وي داراي مدرك مهندسي الكترونيك از دانشگاه كورنل نيويورك است و مقالات متعددي از وي به چاپ رسيده است . مگانتز داراي كتابي در مورد « نحوه واگذاري/خريد حق امتياز تكنولوژي » است.

---------

———-

———–

----------

———

———

----------

——–

———-