null

يک سخنرانی‌ ژرف، تفکربرانگيز و الهام بخش می‌تواند محرک افراد در پیشبرد شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی به سوی نوآوری باشد. اين سخنرانی‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که الگوهای ذهنی مبتنی بر تکرار و سکون را زیر سئوال ببرند.

null

شرکت‌ها و سازمان‌هايی که به ضرورت نوآوری ايمان دارند، تيم‌ها و همکاران خود را در قالب کارگاه‌های آموزشی به روش‌ها و ابزارهای کاربردی نوآوری مجهز می‌کنند.

null

تبديل شدن به یک شرکت نوآور و ایجاد مزیت رقابتی از راه نوآوری، تحولی بزرگ است. این امر نیازمند طراحی و پياده‌سازی فرآيند مديريت نوآوری متناسب با شرایط آن شرکت و جاری کردن فرهنگ نوآوری در کل سازمان است.

null

شناخت دقيق فرآيند نوآوری و چالش‌های آن، گام نخست مديريت بهتر و موثرتر نوآوری در شرکت‌ها و سازمان‌هاست. علم مديريت نوآوری و تجربه شرکت‌های پيشرو می‌تواند دستيابی به اهداف نوآورانه را تسريع کند و از ريسک ذاتی آن بکاهد.

برخی نوآوری‌ها موجب تغییر رفتار می‌شوند

برخی نوآوری‌ها موجب تغییر رفتار می‌شوند. تحلیل پیامد این نوآوری‌ها با اتکا به نگاه‌ها و رفتارهای سنتی امکان‌پذیر نیست. می‌توانید در ویدیوی زیر با یکی از این نوآوری‌ها، از زبان پدر واقعیت افزوده آشنا شوید.

دعوت از مدیران شهری برای بازنگری در رویکردشان به نوآوری

شهرداری‌ها، به ويژه در مواجهه با محدودیت‌ها، می‌توانند با به خدمت گرفتن رویکرد باز به نوآوری، زمینه‌ساز تحولی مثبت و بزرگ در فضای‌های شهری باشند. این ویدئو که حرکتی نوآورانه در مکزیکوسیتی را به نمایش می‌گذارد، تنها بهانه‌ای است برای