Blog

/Blog

دست آنها را بگیرید!

خیلی از مدیران خسته‌ی نسل اول به این زودی‌ها قصد بلند شدن از پشت میزهای مدیریتی دولتی را ندارند. باید اعتراف کنم که عشق به خدمت این بزرگواران را دست‌کم گرفته بودیم!

چگونه می‌توان فرهنگ نوآوری را در شرکت‌ها جاانداخت

        شرکتی که نوآوری نکند، دير يا زود به دست رقبايش از بازار بيرون رانده شده و چاره‌ای جز شکست نخواهد داشت. شرکتی هم که بخواهد در مسير نوآوری گام بردارد، بايد تغييراتی در سازمان، فرآيندها و رويه‌های کاری خود اعمال