Blog

/Blog

چگونه می‌توان فرهنگ نوآوری را در شرکت‌ها جاانداخت

        شرکتی که نوآوری نکند، دير يا زود به دست رقبايش از بازار بيرون رانده شده و چاره‌ای جز شکست نخواهد داشت. شرکتی هم که بخواهد در مسير نوآوری گام بردارد، بايد تغييراتی در سازمان، فرآيندها و رويه‌های کاری خود اعمال

رویاپردازی ممنوع!

روياپردازی يک توانمندی آسمانی است و همه انسان‌ها به عنوان جانشینانِ بهترين آفريننده بر روی زمین از اين موهبت آسمانی برخوردار شده‌اند.

مديرانی که معنای اقتصاد دانش‌بنيان را درک نمی‌کنند!

        نکات اصلی سخنرانی کلیدی سید کامران باقری، مشاور و مدرس مديريت نوآوری در هشتمین همایش ملی حقوق مالکيت ادبی، هنری و حقوق مرتبط اقتصاد جهانی در سه دهه اخیر دچار تحولی بنيادین شده است. در اقتصاد نوين، خلق و تجاری‌سازی دارایی‌های