Blog

/Blog

مهر و ماه و فرصت‌های بی‌شمار نوآوری

        اين روزها اگر از اتوبان تهران-قم گذشته باشید حتما بنای زیبایی در شش کيلومتری شهر قم توجه شما را به خود جلب کرده است. يک سرای رفاهیِ بین‌راهی، بنام مهر و ماه، که با رعایت بالاترین استانداردهای جهانی در فضایِ

تله زمانی و خطر سقوط

شرکت‌هايي که نوآوری نمی‌کنند همچون سینمای فلسطین تهران، در یک تله زمانی گرفتار می‌شوند. متاسفانه بيشتر اين شرکت‌ها هيچگاه از اين تله …

اقتصاد کهنه‌فروشی

امروزه تحولات چنان شتاب گرفته که نه تنها «در جا زدن» بلکه آهسته و پيوسته رفتن هم جايي در منوی گزينه‌های ادامه حيات ندارند.