نوآوری ایرانی

/نوآوری ایرانی

نوآوری یعنی فناوری پیشرفته و ربات‌های پيچيده!

        این نوشته در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت 1397 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده که در ادامه به شما همراهان خوب هم‌آفرينی تقدیم می‌شود: ——— وقتی سخن از نوآوری به ميان مي‌آید، خيلی از مديران ايرانی به ياد انواع حسگرهای پيچيده،

نوآوری فقط در زمان فراغت و شکم‌سیری!

        این نوشته در تاریخ پانزدهم اردیبهشت 1397 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده که در ادامه به شما همراهان خوب هم‌آفرينی تقدیم می‌شود: نطفه دانشیِ محصولات در بيشتر شرکت‌های ايرانی، جایی بيرون از مرزها بسته شده است. دانش