وب‌نگاشت

/وب‌نگاشت

مهر و ماه و فرصت‌های بی‌شمار نوآوری

        اين روزها اگر از اتوبان تهران-قم گذشته باشید حتما بنای زیبایی در شش کيلومتری شهر قم توجه شما را به خود جلب کرده است. يک سرای رفاهیِ بین‌راهی، بنام مهر و ماه، که با رعایت بالاترین استانداردهای جهانی در فضایِ