وب‌نگاشت

/وب‌نگاشت

مديرانی که معنای اقتصاد دانش‌بنيان را درک نمی‌کنند!

        نکات اصلی سخنرانی کلیدی سید کامران باقری، مشاور و مدرس مديريت نوآوری در هشتمین همایش ملی حقوق مالکيت ادبی، هنری و حقوق مرتبط اقتصاد جهانی در سه دهه اخیر دچار تحولی بنيادین شده است. در اقتصاد نوين، خلق و تجاری‌سازی دارایی‌های

مهر و ماه و فرصت‌های بی‌شمار نوآوری

        اين روزها اگر از اتوبان تهران-قم گذشته باشید حتما بنای زیبایی در شش کيلومتری شهر قم توجه شما را به خود جلب کرده است. يک سرای رفاهیِ بین‌راهی، بنام مهر و ماه، که با رعایت بالاترین استانداردهای جهانی در فضایِ