سخنرانی

//سخنرانی

مدیران کمیاب

در نظام دولتی و نیمه دولتی کشور، چقدر کمیابند مدیرانی که: به لزوم پرداختن به راهکارهای نوآورانه برای حل چالش‌های کلیدی حوزه‌ی فعالیت خود باور داشته باشند. نوآوری را در فناوری‌های سخت‌افزاری محدود نمی‌بینند و به نوآوری در سطح سیاستگذاری و برنامه‌ریزی

دگردیسی اقتصاد سنتی ایران و الگوی نوین نوآوری

خبر نخست: رییس جمهور در اسفند ماه سال ۹۷ اعلام کرد که سال ۹۸، سال واگذاری بزرگ شرکت‌های شستا است. شستا همان شرکت سرمايه‌گذاری تامین اجتماعی است که حدود ۱۵۸ شرکت در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، عمران وحمل