مصاحبه

//مصاحبه

نویدبخش تحولی بزرگ یا رسم روزگار؟

در سخنرانی‌ام در هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری که در آذرماه ۱۳۹۷ برگزار شد، با ارائه‌ی شواهدی به تحول بزرگ در حال وقوع در ساختار اقتصاد ایران پرداختم.

برخی نوآوری‌ها موجب تغییر رفتار می‌شوند

برخی نوآوری‌ها موجب تغییر رفتار می‌شوند. تحلیل پیامد این نوآوری‌ها با اتکا به نگاه‌ها و رفتارهای سنتی امکان‌پذیر نیست. می‌توانید در ویدیوی زیر با یکی از این نوآوری‌ها، از زبان پدر واقعیت افزوده آشنا شوید.