سخنرانی

/Tag:سخنرانی

مدیران کمیاب

در نظام دولتی و نیمه دولتی کشور، چقدر کمیابند مدیرانی که: به لزوم پرداختن به راهکارهای نوآورانه برای حل چالش‌های کلیدی حوزه‌ی فعالیت خود باور داشته باشند. نوآوری را در فناوری‌های سخت‌افزاری محدود نمی‌بینند و به نوآوری در سطح سیاستگذاری و برنامه‌ریزی