مديريت نوآوری

/Tag:مديريت نوآوری

نمونه‌ای دیدنی از تبلور نوآوری باز در مدیریت یک باشگاه ورزشی

چگونه می‌توان مدیریت یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را به شدت متحول کرد و مزیتی غیر قابل کپی به دست آورد؟ در این ویدئو ببینید که چگونه یک باشگاه فوتبال توانسته با نگاه نوآوری باز چنین تحولی را رقم بزند. تشکر