مديريت نوآوری

/Tag:مديريت نوآوری

مفهوم نوآوری باز و اهمیت آن در کسب‌وکار را از زبان پروفسور چسبرو (پدر نوآوری باز)

چگونه می‌توان مدیریت یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را به شدت متحول کرد و مزیتی غیر قابل کپی به دست آورد؟ در این ویدئو ببینید که چگونه یک باشگاه فوتبال توانسته با نگاه نوآوری باز چنین تحولی را رقم بزند. تشکر

چرا داشتن فرآيند رسمی توسعه محصول جديد لازم است؟

بسياری از شرکت‌های توليدی ايرانی بر پايه واردات يا بازرگانی محصولات خارجی شکل گرفته و می‌گيرند. با توجه به ريسک و پيچيدگی کمتر واردات و بازرگانی محصولات خارجی …