نوآوری در جهان

/Tag:نوآوری در جهان

دعوت از مدیران شهری برای بازنگری در رویکردشان به نوآوری

شهرداری‌ها، به ويژه در مواجهه با محدودیت‌ها، می‌توانند با به خدمت گرفتن رویکرد باز به نوآوری، زمینه‌ساز تحولی مثبت و بزرگ در فضای‌های شهری باشند. این ویدئو که حرکتی نوآورانه در مکزیکوسیتی را به نمایش می‌گذارد، تنها بهانه‌ای است برای