وب‌نگاشت

/Tag:وب‌نگاشت

پايان دوره‌ی نفت و درسی تاريخی

        اين نوشته در تاريخ سی فروردین ۱۳۹۵ در صفحه نخست روزنامه شرق منتشر شد که در ادامه عيناً تقديم شما همراهان خوب هم‌آفرینی می‌شود: —————————- پيش از اين در روزنامه شرق از “پايان دوره نفت” و شواهد آن نوشتم. پايانی که برخلاف

مشکل درهای باز

        سال‌ها پيش گروهی از پژوهشگران خارجی که برای انجام پروژه مشترکی به ايران آمده بودند، از يکی از پژوهشگاه‌های دولتی ايران بازديد می‌کرد. در خلال اين بازديد، همراهان ايرانی به هر دری که می‌رسيدند به رسم ادب می‌ايستادند و تعارف